Om oss

Cirkulär Interiör.

Är det nya namnet på det företag vi drivit sedan 2016, BKM – Begagnade Kontorsmöbler Öresund.  

Med åren som gått sedan dess så har vår verksamhet hela tiden utvecklats och förädlats. Från att egentligen enbart sälja återbrukade traditionella kontorsmöbler till att idag vara en heltäckande inredningspartner till det privata näringslivet i vårt närområde.

Det nya varumärket, Cirkulär Interiör ska tydligare återspegla och förmedla allt det vi faktiskt gör. Cirkulär – för att vårt fokus ligger på återburk och reuse. Vi strävar alltid efter att i största möjliga mån använda oss utav tidigare använda kvalitetsprodukter från kända leverantörer, som med vår förädling ges nytt liv för stå sig och hålla i många framöver. I de fall vi behöver ta in nyproducerade saker, så görs det alltid med en noggrann och väl avvägd hållbarhetsanalys.  Interiör – för att det på något sätt är ett ord som implicerar allt inom fyra väggar, mellan golv och tak. Vi skapar helt enkelt Cirkulära Interiörer.

Hur det hela började.

Vi som driver Cirkulär Interiör har över tjugo års erfarenhet från möbelbranschen. I vårt systerföretag, Nya Inredningsmontage har vi sedan starten i början av 2000-talet jobbat i nära samarbete med de flera av de största leverantörerna av möbler för kontor och offentlig miljö.  

Vi har på beställarens uppdrag levererat tjänster inom montage, inredning, bygg & design och på så sätt lärt oss från grunden hur man skapar attraktiva och hållbara inredningsmiljöer. Vi har utfört arbeten på tusentals arbetsplatser genom åren, där nya koncept och möblemang förpassat den gamla inredningen till soptippen. 

Det tyckte vi många gånger var synd, då möblerna i fråga inte sällan var i fint skick om än kanske något omoderna i exempelvis tyget. Här behövdes en smartare lösning kring hanterandet av det som skulle bytas ut. Det enorma resursslöseriet som slit-och-släng-samhället hade skapat var inte längre hållbart eller acceptabelt enligt oss. Där väcktes idén till BKM – Begagnade Kontorsmöbler. 

 

Från BKM till Cirkulär Interiör.

Vi skulle själva ta ansvar, genom att istället för att låta företagen slänga sin gamla inredning – köpa upp och sälja den på nytt till någon annan. Dels via en för den tiden unik e-handel för återbrukade kontorsmöbler, men främst via det stora kontaktnät vi byggt upp under alla våra år i branchen. Vi var tidigt ute på marknaden för återbrukade kontorsmöbler men responsen var väldigt god. De positiva effekterna av våra cirkulära möbelflöden var många, både ur ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv. Efterfrågan på hållbara inredningslösningar har ökat stadigt sedan dess, och fler och fler blir allt mer medvetna i sina val för att bidra till en mer hållbar framtid. Under resans gång så har vi hela tiden utvecklats och breddat vår verksamhet efter kundernas önskemål. Vi har idag kommit att bli så mycket mer än den rendodlade återförsäljare av begagnade kontorsmöbler vi från början var. På senare år har vi mer och mer kommit att arbeta i projektform.

Projekt där vi skräddarsyr hela inredningskoncept och är med hela vägen från idéstadiet tills det att den sista skruven är dragen vid monteringen. Det tycker vi själva är roligare då det låter oss nyttja vår erfarenhet, kreativitet och kompetens i en betydligt mycket större utsträckning. För att fortsätta utvecklas och ge oss bättre förutsättningar för att nå ut med vårt budskap om vilka vi är och vad faktiskt gör, så antog vi under januari 2022 vårt nya namn och varumärke – Cirkulär Interiör

Med vår breda kompetens och erfarenhet inom fastigheter, inredning & montage så är vi den enda partner du behöver i ditt projekt. Vi har hela kedjan och tar ett helhetsansvar för att förverkliga dina drömmar

Miljöansvar

För oss på Cirkulär Interiör  är strävan mot en mer hållbar framtid och en minskad miljöpåverkan en vital del i vårt dagliga arbete.

Bara i Sverige nyproduceras det möbler för omkring 24 miljarder kronor om året, där cirka en fjärdedel består av kontorsmöbler. Dessa används ofta i några enstaka år, för att sedan kasseras då de blivit nötta och omoderna i sin design – eller på grund av att verksamheten och dess behov har förändrats. Samtidigt så beräknas produktionen av enbart kontorsmöbler i Sverige bidra till klimatpåverkan på mer än 150 000 ton CO2 per år. Det vill vi göra någonting åt.

Genom att använda sig av cirkulära möbelflöden – där använda möbler renoveras, repareras och säljs på nytt kan man halvera resursförbrukningen och minska klimatpåverkan med ungefär 30 procent i jämförelse med traditionella linjära flöden där möbler produceras, har en användscykel och sedan slängs. 

Även om vi i största möjliga utsträckning strävar efter att använda återbrukad inredning i våra projekt, så är det inte alla gånger det är möjligt. 

Då har vi en rad omsorgsfullt utvalda samarbetspartners och producenter, som vi vet tar miljöfrågan på största allvar vars högkvalitativa produkter kvalificerar sig som hållbara i andra aspekter. Dessutom så är det ju så att cirkulariteten måste börja någonstans. 

Kontakta oss.