APQ

ApQ valde att samarbeta med Cirkulär Interiör när vårt nya Malmökontor skulle inredas, då hållbarhet och miljöfrågor är någonting vi tar på väldigt stort allvar. Att använda reuse och återbruk framför nytt, är både smartare ur en ekonomisk synvinkel såväl som ur ett miljöperspektiv.

Vi har verkligen uppskattat den professionalism ni utstrålar, med tydlig kommunikation som alltid varit lösningsorienterad. Framförallt vill jag ge ett stort plus för den höga förståelsen för kundens krav och önskemål..

Att resultatet skulle bli bra visste vi, då vi tidigare haft ett lyckat samarbete med vår loge på Eleda Stadion som vi är väldigt nöjda med och stortrivs i. Kontoret är vi lyriska över och det har blivit en fantastisk arbetsmiljö får alla våra anställda!

Fler Projekt