Inköp & Grön Avveckling

Vi köper era gamla möbler

Era använda inventarier kan säljas eller skänkas till andra istället för att kasseras den dagen era behov förändras. På så sätt minskar ni belastningen på miljön och framför allt – gör din avveckling både mer lönsam och hållbar.  Vi är intresserade av allt från begagnade kontorsstolar, Höj- & sänkbara skrivbord, soffor, fåtöljer, bord och stolar. Allt som har ett återbruksvärde helt enkelt. 

Det som kanske saknar ett sådant värde, på grund av exempelvis skador eller defekter ser vi till att återvinna åt er på ett miljöriktigt och hållbart sätt. 

När avvecklingen är genomförd sammanställer vi naturligtvis en rapport på vad som har köpts, skänkts och återvunnits. Detta material har ett kommunikativt värde då handlingen är ett bevis på ert frivilliga miljö och sociala ansvarstagande. Det är det vi kallar för grön avveckling.

Såhär går det till efter att du kontaktat oss

Inventering

Vi kommer ut och gör en inventering på plats, av vad som finns och gör en bedömning av skicket på inventarierna. Vilket kan vi köpa, och vilket går direkt till återvinning

Vi lämnar offert

Vi gör en sammanställning av inventarielistan och beräknar ett totalt värde. Detta får ni en offert på att ta ställning till och sedan godkänna.

Vi hämtar

Vi bokar in en dag och tid för nedmontering och upphämtning av era inventarier och möbler. Vi ser även till att forsla bort det som vi inte köper.

Du får en rapport

Vi sammanställer en rapport över avvecklingen. Där har du svart på vitt hur mycket som går till återbruk och förädling och hur mycket som går till återvinning

Reduce Reuse Recycle

Vår vision är att skapa ett naturligt kretslopp av nöjda kunder som byter upp sig och förfinar sin kontorsmiljö med hjälp av Cirkulär Interiör. Det innebär också att vi hjälper till med avvecklingen av era befintliga möbler. Vi köper upp det som går att kunna förädla och återbruka, och tar hand om  

Genom att använda sig av cirkulära flöden, där möbler återanvänds kan man halvera resursförbrukningen och minska klimatpåverkan med ca 30%, jämfört med linjära flöden.

Kontakta oss

Fler tjänster